Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 01/TB-TP 20/06/2022 Nhà trường thông báo: Danh mục SGK lớp 7 - Năm học 2022-2023 được sử dụng chính thức tại trường THCS Trần Phú
2183/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định, Ngày 12/8/2021 UBND tỉnh Đăk lawk Ban hành khung thời gian năm học 2021-2022
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Ngày 20/7/2021 BGD&ĐT Ban hành Thôngtư 22/2021/TT-BGDĐT Qui định về dánh giá học sinh THCS và THPT
427/PGDĐT-THCS 12/07/2021 Công văn, Công văn của PD&ĐT Ea Kar về triển khai thực hiện chương trình SGK lớp 6 năm học 2021-2022
976/SGDĐT-GDTrH-GDTX 09/07/2021 Công văn, Công văn của sở GD&ĐT Đăk Lăk về triển khai thực hiện chương trình SGK lớp 6 năm học 2021-2022
2613/BGDĐT-GDTrH 23/06/2021 Công văn, Văn bản của BGDĐT Triển khai thực hiện chương trình giáo dục Trung học năm học 2021-2022
02/DM-SGK 14/06/2021 Danh mục SGK lớp 6 năm học 2021-2022
02/DM-SGK 14/06/2021 Danh mục SGK lơp 6