Giới thiệu trường THCS Trần Phú

Trường THCS Trần Phú xã Cư Ni,huyện Ea Kar,tỉnh Đắk Lắk được thành lập vào tháng 9 năm 1997. Đến nay sau 24 năm xây dựng và trưởng thành . Nhà trường đóng trên địa bàn thôn 4, xã Cư Ni huyện Ea Kar.

Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên hiện tại là 33 người, trong đó 22 nữ, có 4 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà trường thực hiện tốt và hiệu quả, trường có một Chi bộ với 19 đảng viên. trong đó:  BGH: 02; TPT: 01; PTPC: 01;  Giáo viên: 21; nhân viên: 05.