Dương Văn Vượng
 • Dương Văn Vượng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0915036879
 • vanvuongtp216@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Lí
Ngô Khắc Tuyên
 • Ngô Khắc Tuyên
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0913041270
 • tuyentp2018@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán