Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
427/PGDĐT-THCS 12/07/2021 Công văn, Công văn của PD&ĐT Ea Kar về triển khai thực hiện chương trình SGK lớp 6 năm học 2021-2022
976/SGDĐT-GDTrH-GDTX 09/07/2021 Công văn, Công văn của sở GD&ĐT Đăk Lăk về triển khai thực hiện chương trình SGK lớp 6 năm học 2021-2022
2613/BGDĐT-GDTrH 23/06/2021 Công văn, Văn bản của BGDĐT Triển khai thực hiện chương trình giáo dục Trung học năm học 2021-2022