Phòng GD&ĐT huyện Ea Kar. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, Bậc THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 10/9/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với bậc THCS