HỘI NGHỊ CÁN BỘ – VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/9/2022. Được sự cho phép của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar. Trường THCS Trần Phú. Long trọng tổ chức Hội Nghị Cán bộ – Viên chức – Người lao động trong đơn vị đầu năm học 2022-2023. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và đề ra Mục tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hội nghị thể hiện tinh dân chủ, đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể Cán bộ, Viên chức, Người lao động và đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu lớn cần phấn đấu trong năm học mới 2022-2023. Với sự quyết tâm, đoàn kết, vượt khó … Hy vọng năm học mới Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được những chỉ tiêu đã đề ra.
Sau đây là một số hình ảnh, khung cảnh, diễn biến toàn Hội Nghị.

Cô Phạm Thị Kiều – Thực hiện Tổ chức hội nghị

Đoàn chủ trì hội nghị

Thầy Dương Văn Vượng – Hiệu trưởng nhà trường: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và thông qua các chỉ tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023


Toàn cảnh hội nghị

Cô Đào Thị Xuân – Trưởng BTTND: Báo cáo sơ kết công tác của Ban thanh tra nhân dân

Cô Tô Thị Thìn – Kế toán nhà trường: Báo cáo công tác tài chính

Thầy Ngô Khắc Tuyên – Phó hiệu trưởng: Phát biểu tham luận tại hội nghị

Cô Nguyễn Thị Hoa GV – Phát biểu tham luận tại hội nghị

Thầy Phạm Thành Duy – CTCĐ nhà trường: Thông qua Quyết định khen thưởng của nhà trường

Thầy Ngô Khắc Tuyên và Thầy Phạm Thành Duy được UBND huyện Ea Kar tặng danh hiệu Chiến Sỹ thi đua cơ sở

Các thầy, cô đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Được UBND huyện tăng Giấy khen

Các thầy, cô có thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng HSG các môn văn hoá năm học 2021-2022. Được nhà trường vinh danh và khen thưởng tại hội nghị