Buổi tập huấn sử dụng và quản lý hồ sơ trên phần mềm Smas

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/9/2022. Trường THCS Trần phú. Tổ chức triển khai tập huấn sử dụng và quản lý hồ sơ trên phần mềm Smas 3.0 từ năm học 2022-2023